Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktionen
Sidan uppdaterades: 2018-08-28 11:50

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Experter - val, politik, opinon 2018 - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Experter - val, politik, opinon

Här hittar du som är journalist forskare som ur en mängd olika perspektiv kan analysera och kommentera såväl dagspolitiska händelser som större skeenden.

Observera att vi inte garanterar att alla som finns med på listan alltid går att komma i kontakt med eller har möjlighet att svara. Se listan som en uppslagsbank med förslag på personer som om de har möjlighet svarar på frågor.

På vissa av forskarna finns bild för fri publicering i journalistiska sammanhang. Sök i Göteborgs universitets bildbank.

Demokrati, representation, val & ideologi

Demokrati
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se

Demokrati, politisk opinion, val
Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Ideologier
Gunnar Falkemark, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1198, e-post: gunnar.falkemark@pol.gu.se

Karriärambitioner hos svenska riksdagsledamöter
Patrik Öhberg, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1537, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Koalitioner och vågmästare på kommunal nivå
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Kvinnors och mäns villkor i politik och förvaltning
Birgitta Niklasson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5844, e-post: birgitta.niklasson@pol.gu.se

Kön och politik
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Lobbyism
Frida Boräng, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2694, e-post: frida.borang@pol.gu.se

Politisk representation, särskilt på regional och kommunal nivå
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Representativ demokrati
Stefan Dahlberg, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1781, 070–363 8658, e-post: stefan.dahlberg@pol.gu.se

Representativ demokrati, kvinnors politiska inflytande och jämställdhet
Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1868, e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se

Skillnader mellan kvinnors och mäns politiska fokus
Helena Stensöta Olofsdotter, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1317, e-post: helena.stensota@pol.gu.se

Utlandsröster
Maria Solevid, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Vallöften, håller partierna det de lovar?
Elin Naurin, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1243, e-post: elin.naurin@pol.gu.se

Vågmästarroll
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se

Europa & EU

Dansk politik
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

EU som global aktör i världspolitiken
Lisbeth Aggestam, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@pol.gu.se, Twitter: @LisbethAggestam

EU som internationell säkerhetsaktör
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet
Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Tysk politik
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Val till Europaparlamentet
Linda Berg, universitetslektor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Europaforskning, telefon: 031–786 4062, e-post: linda.berg@pol.gu.se, Twitter: @lindaberg73

Kommunal & regional politik

Allmänt och specifikt Västsverige
Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Kommunal politik och demokrati, politiker och politisk representation
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Lokala småpartier
Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Västra Götalandsregionen
Lennart Nilsson, seniorforskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 1595, e-post: lennart.nilsson@gu.se

Opinionsbildning, väljarbeteende & valdeltagande

Allmänhetens förtroende för politiken
Ylva Norén Bretzer, filosofie doktor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

Förklaringar till och konsekvenser av samhällsoro
Maria Solevid, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Förtidsröstning
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Journalistik, medier och opinionsbildning

Könsskillnader i väljarstöd för invandringskritiska partier

Opinionsbildning och väljarbeteende

Partiidentifikation och partival
Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Politiska opinioner, demokrati, val
Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Politiska skiljelinjer – klass, kön, etnicitet
Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Politiskt deltagande, både valdeltagande och deltagande utöver val
Maria Solevid, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Unga väljare och kopplingen utbildning och politiskt engagemang
Mikael Persson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 4146, e-post: mikael.persson@pol.gu.se

Valdeltagande
Stefan Dahlberg, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1781, 070–363 8658, e-post: stefan.dahlberg@pol.gu.se

Valdeltagande – vem röstar och vem röstar inte?
Maria Solevid, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Väljarbeteende
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Politisk kommunikation & retorik

Användandet av marketingstrategier och redskap inom politiken
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Hur politisk retorik påverkar väljarbeteende och förtroende
Elina Lindgren, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6356, e-post: elina.lindgren@pol.gu.se

Politisk kommunikation (partier) och sociala medier
Marie Grusell, filosofie doktor i media och kommunikation, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

Politisk kommunikation, språk/retorik, propaganda, valaffischer
Nicklas Håkansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap: 031–786 4944, e-post: nicklas.hakansson@jmg.gu.se

Politisk reklam, kriskommunikation, valaffischer
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Utomparlamentariska gruppers kommunikation i det offentliga rummet
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Valkommunikation i text och bild, valaffischer
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Politiska sakområden

Hållbarhet

Attityder till miljöfrågor och miljöpolitik
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Demokrati och hållbar utveckling, klimatpolitik
Sverker Jagers, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1230, 073–259 4369 e-post: sverker.jagers@pol.gu.se

Hållbara städer, kommuner och lokalsamhällen
Ylva Norén Bretzer, filosofie doktor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

Klimatetik, resurser och hållbarhet över tid och generationer
Göran Duus-Otterström, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 4686, e-post: goran.duus-otterström@pol.gu.se

Miljöpolitik och attityder till miljöpolitiska styrmedel
Niklas Harring, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1223, e-post: niklas.harring@pol.gu.se

Svensk miljöpolitik, igår, idag, i morgon
Lennart J Lundqvist, professor emeritus, telefon: 031–786 1229, e-post: lennart.j.lundqvist@pol.gu.se, Twitter: @lennart_j

Utformning av ekonomiska styrmedel för att hantera miljöproblem
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, telefon: 031–786 1377, e-post: thomas.sterner@economics.gu.se

Migration och integration

Ekonomiska effekter av och attityder till invandring
Joakim Ruist, filosofie doktor i nationalekonomi, telefon: 031–786 2915, 070–396 7731, e-post: joakim.ruist@economics.gu.se

Svensk invandringspolitik
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se

Utveckling av migrationpolicys
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för global migration, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Utrikesföddas politiska integration
Maria Tyrberg, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 4076, e-post: maria.tyrberg@gu.se

Politisk styrning av skolan

Maria Jarl, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2119, e-post: maria.jarl@gu.se, Twitter: @MariaJarl

Utrikes- och säkerhetspolitik

Välfärd och valfrihet

Anna Bendz, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5697, 073–356 5555, e-post: anna.bendz@pol.gu.se

Sociala medier

Digital mediemoral
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Digitaliseringens betydelse för demokratin
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Deltagande i digitala medier
Annika Bergström, docent vid JMG, telefon: 031–786 5178, 070–923 3761, e-post: annika.bergstrom@jmg.gu.se

Politisk kommunikation (partier) och sociala medier
Marie Grusell, filosofie doktor i media och kommunikation, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

Svenska partier & partipolitik

Allmänt

Invandringskritiska partier

Socialdemokraterna
Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Övriga världen

Demokratiska processer i Turkiet och Jordanien
Ann-Kristin Jonasson, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Genus i internationell politik
Ann Towns, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1153, e-post: ann.towns@gu.se

Konflikt- och demokratiseringsfrågor i Mellanöstern och Afrika
Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5947, e-post: isabell.schierenbeck@globalstudies.gu.se, Twitter: @ischierenbeck 

Bloggar

Mer om forskning inom ämnena val, politik & opinon

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2018-08-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?